Palkkatukityö ja koulutus=toppis

 

Toppis tarkoittaa yksinkertaisimmillaan työvoimapoliittisen koulutuksen yhdistämistä palkkatuettuun työhön. Tällöin palkkatuella työssä oleva henkilö voi osallistua ammatilliseen koulutukseen työajalla. Palkka siis juoksee myös koulutuspäiviltä.

Toppiksen avulla parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti työllistyvien ammatillista osaamista. Toppiksen avulla osallistujien osaamista kehitetään työelämän tarpeita vastaavaksi.

Toppis-malli on työelämälähtöinen ja joustava tapa yhdistää palkkatuettuun työhön koulutusta. Välke-projekti kehittää ja kokeilee Toppis-malleja osana Tampereen välityömarkkinoiden kehittämistyötä yhteistyössä alueen koulutusorganisaatioiden välityömarkkinoiden työnantajarahojen kanssa. Tavoitteena on kaupungin ja kolmannen sektorin palkkatuetun työn vaikuttavuuden parantaminen. 

Kenelle Toppis on tarkoitettu?

Välke-projektin toteuttamat Toppis-koulutukset on tarkoitettu Tampereen välityömarkkinoilla palkkatuetussa työssä oleville henkilöille. Ryhmämuotoisia Toppis-koulutuksia toteutetaan sekä yhdistysten että ennen kaikkea Tampereen kaupungin  eri yksikköjen kanssa. Pääsääntöisesti Toppis-koulutuksiin hakeudutaan koulutushakemuksella (http://www.mol.fi/koulutukset/).

Toppista on sinänsä mahdollista liittää mihin tahansa palkkatukijaksoon. Mahdollisuutta voi tiedustella työ- ja elinkeinotoimistoista.

Miten Toppista toteutetaan käytännössä?

Välkkeessä Toppis-koulutusta pilotoidaan pääasiassa ryhmämuotoisena. Ensimmäinen ryhmä toteutettiin tammikuussa 2010. Silta-Valmennusyhdistys ry:n järjestämään Verkko-koulutukseen osallistui yhteensä 8 välityömarkkinoilla palkkatukijaksolla ollutta työntekijää. Toinen Verkko-ryhmä toteutui syksyllä 2010 ja siihen osallistui 7 henkilöä.

Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä on toteutettu Toppiksena joulukuussa 2010 käynnistynyt 12 henkilön ryhmämuotoinen lähiavustajakoulutus yhteistyössä Koukkuniemen vanhainkodin kanssa. Kouluttajana toimi Pirkanmaan aikuisopisto ja koulutus päättyi elokuussa 2011 hyvin tuloksin. 3 kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen aloittaneista 58 % oli jatkanut  lähihoitajakoulutukseen, ja vain n. 8 % oli työttömänä työnhakijana.

Vuoden 2011 aikana on käynnistynyt 2 uutta ryhmämuotoista Toppis-koulutusta, jotka molemmat toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin eri yksikköjen kanssa. Palveluavustajan ja teknisen palveluavustajan Toppis-koulutuksessa on aloittanut yhteensä 23 henkilöä ja koulutus jatkuu toukokuulle 2012 astí.

Vuoden 2012 aikana toteutettavia ryhmämuotoisia Toppis-koulutuksia on varmistunut 3; SPR-Kontin ja TAKK:n kanssa yhteistyössä toteutettava Asiakaspalveluosaaja-Toppis sekä 2 lähiavustajakoulutusta Tampereen kaupungin kanssa. Tarkemmat tiedot koulutuksiin hakeutumisesta löytyvät tältä sivulta kohdasta Vuoden 2012 Toppis-koulutukset.

Lisätietoja: Välke-projektin TE-hallinnon osion projektipäällikkö Mauri Vintola (050 395 5155).