TUTTU-hankkeen väliarviointi kannustaa juurruttamaan hyvät mallit työllisyyspalveluihin

27.2.2017

Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen ja Tampereen ammattikorkeakoulun TUTTU-6Aika -osaprojektissa on tehdyn väliarvioinnin mukaan onnistuttu tähän mennessä hyvin. Hanke on jo tuottanut toimivia malleja ja toimintatapoja työllisyyspalveluihin.

Erilaisista tuloksista ja kokemuksista tulisi saada pysyviä malleja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osallistavat menetelmät ja hyvät toimintatavat tulisi myös juurruttaa osaksi palveluita.

Väliarvioinnin toteuttivat Tampereen ammattikorkeakoulun YAMK-opintojen opiskelijat sekä yliopettaja Ulla-Maija Koivula.